Societăţilor în Cipru

Cipru este un stat membru UE cu
un regim fiscal extraordinar de avantajos

Adaugă la favorite

 

Societăţi de Portofoliu

Locaţia unei societăţi de portofoliu constituie un element important în cadrul oricărei structuri internaţionale care vizează reducerea impozitului perceput pe venit şi profit. Un lucru este sigur – nu există o singură jurisdicţie optimă pentru societăţile de portofoliu care să corespundă tuturor investitorilor sau profilurilor de investiţie. Numeroşi factori fiscali şi nefiscali sunt luaţi în considerare de către investitori înainte de a alege o jurisdicţie pentru societăţi de portofoliu.

Cu toate acestea, Olanda, Luxemburg şi alte jurisdicţii clasice pentru societăţi de portofoliu se confruntă în prezent cu un adversar redutabil. O dată cu aderarea la UE, am remarcat un număr din ce în ce mai mare de clienţi care preferă Ciprul ca jurisdicţie pentru societăţi de portofoliu în locul jurisdicţiilor clasice. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate pot fi obţinute deseori prin asocierea Ciprului cu alte jurisdicţii precum Olanda şi Luxemburg şi nu prin substituirea acestora.

Experţii fiscali renumiţi, printre care şi Prof. Dr. Gassner (Preşedinte fiscal al Universităţii din Viena şi Preşedinte al Asociaţiei Fiscale Internaţionale), au afirmat că Cipru deţine unul dintre cele mai avantajoase şi flexibile „regimuri pentru societăţile de portofoliu” disponibile în prezent la nivel internaţional.

Pentru a putea aprecia valoarea Ciprului ca jurisdicţie pentru societăţile de portofoliu, este suficient să comparăm principalele „criterii de optimalitate” (menţionate mai jos) specifice societăţilor de portofoliu şi beneficiile oferite de regimul societăţilor de portofoliu din Cipru (menţionat de asemenea mai jos):

Criterii de optimalitate specifice unei societăţi de portofoliu

În cadrul unui grup, societăţile de portofoliu îndeplinesc următoarele funcţii:

 • Deţinerea de active / interese de participare în cadrul societăţilor afiliate operaţionale („opcos”) şi neoperaţionale.
 • Acumularea de capital şi valoare acţionarială.
 • Consolidarea segmentelor comerciale (inclusiv situaţii financiare IFRS consolidate).
 • Protecţia activelor / reducerea riscurilor.
 • Obţinerea de dividende din societăţile operaţionale („opcos”).
 • Repartizarea beneficiilor către acţionari.
 • Reinvestirea capitalului în noi proiecte.

În consecinţă, e preferabil ca societatea să fie rezidentă într-o jurisdicţie care:

(sunt enumerate doar principalele criterii fiscale – lista nu este exhaustivă)

 • Permite obţinerea de dividende provenite din străinătate, cu un impozit cu reţinere la sursă cu cotă zero sau cotă redusă perceput în străinătate – În momentul alegerii unei jurisdicţii pentru o societate de portofoliu, trebuie luate în considerare beneficiile rezultate din Convenţiile (Tratatele) privind evitarea dublei impuneri încheiate de ţara respectivă pentru a reduce incidenţa impozitului cu reţinere la sursă perceput în străinătate. În general, jurisdicţiile cu o fiscalitate ridicată nu încheie Convenţii privind evitarea dublei impuneri cu jurisdicţii offshore. Astfel, utilizarea societăţilor offshore (nerezidente în Cipru) pentru deţinerea de acţiuni în jurisdicţii cu fiscalitate ridicată poate conduce la creşterea sarcinii fiscale prin perceperea de impozite mari cu reţinere la sursă şi nu la reducerea acesteia.
 • Permite impozitarea dividendelor provenite din străinătate la cote zero sau cote reduse sau a altor impozite în ţara de rezidenţă a societăţii de portofoliu – Se recomandă persoanelor interesate de deţinerea unei societăţi de portofoliu într-o jurisdicţie care poate primi dividende provenite din străinătate cu impozite cu reţinere la sursă reduse şi, în acelaşi timp, asigurarea că dividendele respective nu sunt supuse unor impozite ridicate în ţara de rezidenţă a societăţii de portofoliu.
 • Permite repartizarea beneficiilor disponibile către acţionarii nerezidenţi cu impozite cu reţinere la sursă cu cotă zero sau cotă redusă – Persoanele interesate trebuie să se asigure că jurisdicţia aleasă pentru constituirea unei societăţi de portofoliu nu va percepe impozite excesive cu reţinere la sursă asupra repartizării veniturilor către acţionarii societăţii.
 • Permite realizarea câştigurilor de capital din vânzarea de acţiuni în cadrul societăţilor străine cu un impozit pe profit sau pe câştigurile de capital cu cotă zero – Toate jurisdicţiile renumite pentru societăţile de portofoliu permit, în vederea scutirii de la plata impozitului a câştigurilor realizate de societăţile de portofoliu, vânzarea de acţiuni în cadrul societăţilor străine.
 • Permite neimpozitarea veniturilor obţinute din lichidarea societăţii de portofoliu.

Regimul societăţilor de portofoliu din Cipru

În afară de caracteristicile generale ale sistemului fiscal (consultaţi secţiunea De ce Cipru?), reţeaua DTT şi adoptarea directivelor UE, următoarele caracteristici importante ale sistemului fiscal vin de asemenea în sprijinul societăţilor de portofoliu din Cipru:

 • Scutirea impozitării participaţiilor:
  1. Dividendele externe sunt scutite de impozit (cu condiţia menţinerii unui portofoliu de cel puţin 1% în cadrul societăţii care plăteşte dividendele). De asemenea, trebuie reţinut faptul că această scutire de impozit nu se aplică în cazul în care societatea nerezidentă care plăteşte dividendele realizează, direct sau indirect, peste 50% din activităţile de investiţii – venitul pasiv – iar sarcinile fiscale din străinătate sunt semnificativ mai reduse decât sarcinile fiscale din Cipru [(interpretată efectiv de către autorităţile fiscale ca însemnând mai puţin de 5% din „impozitul corporativ maxim”) şi fără alte reglementări, perioadă minimă de deţinere a participaţiei, praguri minime de investiţii etc.].
  2. Nu se plăteşte impozit pe câştigurile de capital realizate din vânzarea sau transferul de valori mobiliare, iar câştigurile sunt scutite de la plata impozitului pe venit (cu excepţia câştigurilor realizate din cesiunea de acţiuni ale unor societăţi care deţin proprietăţi imobiliare în Cipru – doar în măsura în care câştigul are legătură cu proprietăţi imobiliare efective din Cipru). Profiturile dintr-un sediu permanent (SP) situat în afara Ciprului sunt de asemenea scutite de impozit, iar pierderile acestuia pot fi compensate din veniturile realizate în Cipru (de asemenea, această scutire nu se aplică în situaţia în care SP realizează peste 50% din activităţile de investiţii – venitul pasiv – iar sarcinile fiscale din străinătate sunt semnificativ mai reduse decât sarcinile fiscale din Cipru). Această scutire (SP) coroborată cu utilizarea unor reţele DTT din Cipru poate duce la profituri ale SP care să evite impozitarea în totalitate.
 • Reglementări simple şi fără structurări fiscale suplimentare şi uneori complexe şi costisitoare, pentru a eluda dispoziţiile referitoare la combaterea evaziunii, astfel cum se întâmplă de obicei în alte jurisdicţii în cazul dividendelor sau al câştigurilor de capital.
 • Impozite reduse sau fără reţinere la sursă aplicate asupra dividendelor declarate, dobânzilor şi redevenţelor (absenţa impozitării cu reţinere la sursă a dividendelor şi dobânzilor, indiferent de ţara de reşedinţă a beneficiarului (chiar şi jurisdicţii offshore) sau de existenţa unui tratat privind evitarea dublei impuneri; absenţa impozitării cu reţinere la sursă a plăţilor redevenţelor, pentru utilizarea drepturilor în afara Ciprului, 10% în cazul în care drepturile vor fi utilizate în Cipru (supuse reţelei DTT şi directivelor UE) şi 5% în cazul filmelor (supuse reţelei DTT şi directivelor UE). Trebuie de asemenea menţionat faptul că, în comparaţie cu alte jurisdicţii „cheie” pentru societăţile de portofoliu, doar Cipru şi Marea Britanie au o cotă de 0% a impozitului pe dividende cu reţinere la sursă (DWT), astfel că nu este necesară nicio „structurare” complexă şi costisitoare a DWT. Acest lucru reprezintă un avantaj competitiv important pentru Cipru, în comparaţie cu alte jurisdicţii pentru societăţile de portofoliu.
 • Absenţa impozitării câştigurilor de capital sau a veniturilor obţinute din lichidarea participaţiilor sau chiar a societăţii cipriote de portofoliu.
 • Absenţa impozitării activelor nete (astfel cum este menţionat mai sus, absenţa impozitelor asupra câştigurilor de capital) pe perioada existenţei societăţii cipriote de portofoliu.
 • Pierderile fiscale sunt reportate pe termen nelimitat şi pot fi transferate în cadrul grupului.
 • Fuziunile, achiziţiile şi alte tipuri de reorganizare pot avea loc în cadrul grupurilor, fără consecinţe asupra impozitării.
 • Deducerea unilaterală a impozitelor este permisă tuturor companiilor din Cipru, pentru impozitele plătite în străinătate, indiferent de absenţa unui tratat privind evitarea dublei impuneri.
 • Absenţa reglementărilor privind capitalizarea redusă.
 • Dispoziţii limitate privind combaterea evaziunii.
 • Este prevăzută deducerea dobânzii pentru cheltuielile cu împrumuturile.
 • Absenţa unei legislaţii SSC stricte.
 • Reglementări atractive privind sediul permanent (SP) şi dispoziţii SP generoase disponibile în reţeaua DTT.
 • Fără cerinţe specifice privind substanţa.
 • Fără obligaţia (sau dreptul) societăţii de portofoliu de a se înregistra în scopuri de TVA şi în conformitate cu legislaţia privind TVA-ul.
 • Taxe – impozite reduse pentru înfiinţarea de societăţi.
 • Absenţa unor norme „stricte” privind preţurile de transfer.
 • Posibilitatea de a obţine decizii în avans privind impozitarea.
 • Nivel scăzut al cheltuielilor privind furnizarea serviciilor financiare şi profesionale.

În concluzie, sistemul fiscal cipriot permite:

(a) obţinerea de dividende provenite din străinătate, cu un impozit cu reţinere la sursă cu cotă zero sau cotă redusă perceput în străinătate (datorită aplicării Directivei privind societăţile-mamă şi filialele acestora sau a Tratatelor privind evitarea dublei impuneri, în cazul în care Directiva menţionată nu este aplicabilă).

(b) obţinerea de dividende provenite din străinătate în cazul cărora nu se aplică impozit pe profit sau contribuţii sociale speciale (impozit local cu reţinere la sursă) sau orice alte taxe locale (supuse anumitor condiţii – dispoziţii privind combaterea evaziunii fiscale uşor de îndeplinit) şi anume „o societate de portofoliu din UE fără pierderi fiscale la nivel intern în ceea ce priveşte activităţile societăţii”.

(c) repartizarea profitului disponibil către acţionarii nerezidenţi, fără impozitarea dividendelor cu reţinere la sursă, indiferent de jurisdicţie sau de absenţa unui DTT (chiar şi în cazul jurisdicţiilor offshore) şi

(d) realizarea câştigurilor de capital din vânzarea de acţiuni în cadrul societăţilor străine cu un impozit pe profit sau pe câştigurile de capital cu cotă zero, indiferent de perioada de deţinere a participaţiei sau de procentul de acţiuni deţinute şi fără impozitarea câştigurilor de capital la lichidarea societăţii de portofoliu.

Contactaţi-ne pentru informaţii suplimentare:

Structurile fiscale pot reduce în mod legal obligaţiile fiscale ale unei entităţi. Informaţii suplimentare sunt disponibile la cerere (contactaţi-ne). Cu toate acestea, trebuie reţinut faptul că unele structuri pot fi complexe din punct de vedere tehnic şi, în consecinţă, se recomandă discutarea acestora în cadrul unei şedinţe cu Directorii Focus Business Services.

Notă: Directorii noştri călătoresc în mod permanent în numeroase ţări pentru şedinţe cu clienţi şi asociaţi existenţi şi potenţiali.

Contactaţi unul din agenţii noştri pentru a iniţia procesul de constituire a unei societăţi comerciale în Cipru şi veţi putea beneficia pe deplin de o jurisdicţie onshore cu impozite scăzute în cadrul UE. Completaţi caseta de contact de mai jos sau contactaţi-ne prin e-mail la adresa contact.ro@fbscyprus.com

  Mesajul dumneavoastră este urgent?
  DaNu

  • Nume şi prenume (obligatoriu)

  • Adresa de e-mail (obligatoriu)

  • Telefon mobil

  • Subiect

  • Mesaj

  Skype Me™!